top of page

PRAVO DRUŠTAVA I SPAJANJE

TRGOVAČKA DRUŠTVA: POSEBNI PRAVNI ENTITETI

Trgovačka društva imaju specifično mjesto u zakonodavstvu. Činom osnivanja, društvo stječe pravnu osobnost na čije poslovanje utječu brojni zakonski propisi. Osim brojnih domaćih propisa, zakonodavstvo EU također utječe na regulaciju poslovnog ponašanja poslovnog subjekta. Usluge koje vam naš odvjetnički tim može pružiti u ovoj domeni prava odnose se na razne korporativne transakcije, kupnju i prodaju udjela / dionica, privatizaciju društva, ponude za preuzimanje, pripajanja i podjele društava, pravni due diligence te strukturiranje transakcija.

OTVARANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Jedna od najčešćih transakcija za naše domaće i internacionalne klijente je sam čin otvaranja novog trgovačkog društva, kao osnova za bilo kakvo poslovanje. Uvijek je u pitanju složen postupak koji zahtjeva pomnu izradu dokumentacije i koordinaciju nekoliko institucija. Trgovačko društvo ograničene odgovornosti je tip društva koji je najzastupljeniji na našem tržištu, no možemo vas savjetovati i u vezi otvaranja bilo kojeg drugog društva, ovisno o vašim poslovnim potrebama.

pravodrustvaispajanje.jpg

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

  • Osnivanje trgovačkih društava i ostalih oblika pravnih osoba

  • Pravno savjetovanje domaćih i inozemnih pravnih osoba u korporativnim transakcijama

  • Savjetovanje pri prijenosu vlasništva dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava

  • Restrukturiranje društava (M&A: podjela na više manjih društava ili spajanje društava)

  • Pravno savjetovanje prilikom joint-venture projekata

  • Pravno savjetovanje u projektima javno-privatnog partnerstva

 

  • Pravno savjetovanje prilikom preoblikovanja društava (dokapitalizacija, smanjenje temeljnog kapitala i unos nekretnina i stvari u temeljni kapital)

  • Pravni due diligence

  • Pravno savjetovanje u postupcima nadmetanja

  • Pravno savjetovanje prilikom strukturiranja transakcija

PRAVO DRUŠTVA I SPAJANJE:
ČESTA PITANJA

OTVARANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA: ŠTO JE TO?

Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) je vrsta društva koje osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom. To je najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj, a može ga osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital, a koji prema Zakonu o trgovačkim društvima ne može iznositi manje od 20.000,00 kn. D.o.o. se osniva na temelju osnivačkog akta, odnosno ugovora koji potpisuju svi osnivači koji se nazva društveni ugovor. Svi osnivači su obavezni potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničke isprave, a u slučaju da postoji samo jedan osnivač, društveni ugovor zamjenjuje izjava o osnivanju d.o.o.-a kod javnog bilježnika.

KONTAKT

Hvala što ste posjetili našu web stranicu. Ako želite dogovoriti sastanak s jednim od naših pravnih stručnjaka, ovo su naši kontakti.

URED ZAGREB

Horvatova 80 A

10000 Zagreb 

Hrvatska  

T/F: 00385-1-8897-684

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

URED BJELOVAR

Ivana Viteza Trnskog 9E

43000 Bjelovar

Hrvatska  

T/F: 00385-43-550-079

E: info@zba.hr

W: www.zba.hr

Hvala na poruci! Kontaktirat ćemo Vas u što kraćem roku!

bottom of page