NAŠE USLUGE

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ

Trgovačko Pravo
Trgovačko Pravo
Osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
Sastavljanje svih vrsta ugovora
Zastupanje klijenata u području trgovačkog prava pred sudovima i drugim nadležnim tijelima
Pravni due diligence
Pravno savjetovanje društava, uprave, nadzornog odbora te članova društava po pitanju njihove građanskopravne te kaznene odgovornosti
Ostale pravne radnje iz područja trgovačkog prava
Pravo društava i restrukturiranje
Pravo društava i restrukturiranje
Pravno savjetovanje domaćih i inozemnih klijenata prilikom korporativnih transakcija
Kupnja i prodaja udjela/dionica
Pravno savjetovanje prilikom privatizacije
Ponude za preuzimanja
Istiskivanje manjinskih dioničara
Zajednički pothvati (Joint ventures)
Pripajanja i podjele društava
Preoblikovanje društava
Stečaj, predstečaj, likvidacija i restrukturiranje
Preuzimanja i spajanja
Preuzimanja i spajanja
Pravno savjetovanje i zastupanje klijenata u sudskim i upravnim postupcima
Pravno savjetovanje i zastupanje klijenata u domaćim i međunarodnim arbitražnim postupcima, uključujući provedbu arbitraže i izazove arbitražnog prava
Pravno savjetovanje klijenata o alternativnim metodama rješavanja sporova, uključujući i osnivanje odbora za mirenje i posredovanje
Pravni Due Diligence
Istiskivanje manjinskih dioničara
Rješavanje sporova
Rješavanje sporova
Rješavanje trgovačkih, građanskih sporova
Rješavanje arbitraža
Postupci mirenja
Naplate dugovanja i ovrhe
Izvansudske nagodbe
Radno Pravo
Radno Pravo
Pravno savjetovanje iz područja radnog prava
Zasnivanje radnog odnosa i sastavljanje ugovora o radnom odnosu (individualnih i kolektivnih)
Prestanak radnog odnosa i ugovora o radnom odnosu
Pravno savjetovanje klijenata o Zakonu o radu, s naglaskom na transakcijama, načinima restrukturiranja i promjenama radno-pravnog statusa
Pregovori, sporovi i rješavanje radnih sporova
Upravno pravo
Upravno pravo
Zastupanje u upravnim postupcima
Zastupanje u upravnim sporovima
Pružanje pravnih usluga u carinskim postupcima
Pružanje pravnih usluga u poreznim postupcima
Sastavljanje upravnih ugovora
Zastupanje u postupcima stjecanja prebivališta, boravišta i državljanstva
Intelektualno vlasništvo
Intelektualno vlasništvo
Pretraga i provjera dostupnosti žigova
Registracija žigova
Zaštita žigova (u upravnom, civilnom i kaznenom postupku)
Carinske mjere u zaštiti prava intelektualnog vlasništva
Piratstvo i krivotvorenje
Licenciranje
Pravno savjetovanje, pregovaranje i sastavljanje ugovora
Osnivanje sredstva osiguranja nad pravima intelektualnog vlasništva
Sastavljanje patenata
Zaštita patenata (u upravnom, civilnom i kaznenom postupku)
Suradnja sa privatnim istražiteljima
Suradnja sa tijelima postupka u zaštiti prava intelektualnog vlasništva
Nekretnine i gradnja
Nekretnine i gradnja
Kupnja i prodaja nekretnina
Zakup nekretnina (sale & lease back)
Razvojni projekti vezani za nekretnine
Trgovački centri
Upis u zemljišne knjige i katastar
Građenje (ugovori o građenju)
Prostorno uređenje
Due diligence vezano za nekretnine

KONTAKTIRAJTE NAS