STORITVE

ODVETNIŠKA DRUŽBA ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ

GOSPODARSKO PRAVO
GOSPODARSKO PRAVO
Ustanavljanje gospodarskih družb in drugih pravnih oseb
Sestavljanje različnih pogodb
Zastopanje strank na področju gospodarskega prava na sodiščih in pri drugih pristojnih organih
Pravni due diligence
Pravno svetovanje podjetjem, upravi, nadzornemu svetu in družbenikom glede njihove civilne in kazenske odgovornosti
Druga pravna opravila s področja gospodarskega prava
PRAVO DRUŽB IN PRESTRUKTURIRANJE
PRAVO DRUŽB IN PRESTRUKTURIRANJE
Pravno svetovanje domačih in tujih strank pri poslovanju s podjetji
Nakup in prodaja deležev/delnic
Pravno svetovanje pri privatizaciji
Ponudbe za prevzem / izločitev manjšinskih delničarjev
Skupni podvigi (point ventures)
Združitve in delitve podjetij
Preoblikovanje družb
Stečaj, predstečaj, likvidacija in prestrukturiranje
PREVZEMANJA IN ZDRUŽEVANJA
PREVZEMANJA IN ZDRUŽEVANJA
Pravno svetovanje in zastopanje strank v sodnih in upravnih postopkih
Pravno svetovanje in zastopanje strank v domačih in mednarodnih arbitražnih postopkih, vključno z izvedbo arbitraže in izzive arbitražnega prava
Pravno svetovanje strank glede alternativnih metod za rešitev sporov, vključno z ustanovitvijo odbora za mediacijo in posredovanje
Pravni Due Diligence
Izločitev manjšinskih delničarjev
REŠEVANJE SPOROV
REŠEVANJE SPOROV
Reševanje gospodarskih in civilnih sporov
Reševanje arbitraža
Postopki sprave
Izterjava dolgov in izvršbe
Zunajsodne poravnave
DELOVNO PRAVO
DELOVNO PRAVO
Pravno svetovanje domačim in tujim strankam pri korporativnih transakcijah
Nakup in prodaja deležev/delnic
Pravno svetovanje pri privatizaciji
Ponudbe za prevzem / izločitev manjšinskih delničarjev
Skupni podvigi (point ventures)
Združevanje in delitev družb
Preoblikovanje družb
Stečaj, predstečaj, likvidacija in prestrukturiranje
UPRAVNO PRAVO
UPRAVNO PRAVO
Zastopanje v upravnih postopkih
Zastopanje v upravnih sporih
Opravljanje pravnih storitev v carinskih postopkih
Opravljanje pravnih storitev v davčnih postopkih
Sestavljanje upravnih pogodb
Zastopanje v postopkih za pridobitev prebivališča, bivališča in državljanstva
INTELEKTUALNA LASTNINA
INTELEKTUALNA LASTNINA
Preiskava in preverjanje dostopnosti žigov
Registracija žigov
Zaščita žigov (v upravnem, civilnem in kazenskem postopku)
Carinski ukrepi za zaščito pravic intelektualne lastnine
Piratstvo in ponarejanje
Licenciranje
Pravno svetovanje, pogajanje in sestavljanje pogodb
Ustanovitev sredstev za zavarovanje pravic intelektualne lastnine
Sestavljanje patentov
Zaščita patentov (v upravnem, civilnem in kazenskem postopku)
Sodelovanje z zasebnimi preiskovalci
Sodelovanje z organi v postopku za zavarovanje pravic intelektualne lastnine
NEPREMIČNINE IN IZGRADNJA
NEPREMIČNINE IN IZGRADNJA
Nakup in prodaja nepremičnin
Zakup nepremičnin (sale & lease back)
Razvojni projekti v zvezi z nepremičninami
Gospodarski centri
Vpisi v zemljiške knjige in kataster
Izgradnja (gradbene pogodbe)
Prostorna ureditev
Due diligence v zvezi z nepremičninami

KONTAKTIRAJTE NAS