top of page
Search

Vlada Republike Hrvatske nastavlja s mjerama za očuvanje radnih mjesta do kraja 2020. godineVlada Republike Hrvatske je sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijela novi paket mjera za očuvanje radnih mjesta i potporu gospodarstvu za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine. Navedene mjere predstavljaju daljnje napore Vlade Republike Hrvatske u pomoći poslovanju gospodarskih subjekata u specifičnim i otežanim ekonomskim uvjetima uzrokovanima COVID-19 epidemijom. Novi paket mjera predstavlja nastavak dosadašnjih financijskih oblika pomoći gospodarstvenicima, s određenim izmjenama, kako bi iste što bolje odgovorile specifičnim potrebama u pojedinim granama gospodarstva, dok s druge strane predstavljaju okvire za razmjernu pomoć gospodarstvenicima s obzirom na njihovu pogođenost trenutačnom epidemiološkom situacijom i ograničenjima obavljanja svoje djelatnosti uslijed odluka Stožera civilne zaštite. Doneseni okviri financijske potpore poslodavcima se prvenstveno odnose na potpore poslodavcima za skraćenje radnog vremena te potpore sukladno padu prometa.


Osnovna intencija Vlade Republike Hrvatske prilikom donošenja novog paketa mjera je bila postizanje razmjernosti u opsegu prava poslodavaca za ostvarivanje financijske pomoći s obzirom na razinu ograničenja u poslovanju s obzirom na odluke Stožera civilne zaštite (načelo razmjernosti). Osim toga, sekundarni cilj Vlade Republike Hrvatske je bilo pojednostavljenje administrativnog postupka kako bi poslodavci jednostavnije podnijeli zahtjev za potpore, a osim toga ujedno i efikasnijeg i bržeg rješavanja pojedinih zahtjeva od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske (načelo ekonomičnosti).


Kao što smo naveli, novi paket mjera se prvenstveno odnosi na potpore za skraćivanje radnog vremena, te potpore zbog pada prometa/nemogućnosti rada.

Što se tiče potpora za skraćivanje radnog vremena, Vlada Republike Hrvatske je proširila pravo na potporu s dosadašnjih 50% radnog vremena na 70% radnog vremena. Odnosno, novim financijskim okvirom je predviđeno financiranje do 70% radnog vremena radnika. Ujedno je došlo i do povećanja novčanog limita potpora s dosadašnjih 2.000,00 HRK na maksimalno 2.800,00 HRK. Dakle, raniji model potpora za skraćivanje radnog vremena je iz perspektive poslodavaca proširen kako po pitanju opsega subvencioniranog radnog vremena, tako i po pitanju visine financijske potpore.


Drugi primarni oblik potpora se odnosi na očuvanje radnih mjesta za poslodavce iz sektora pogođenih COVID-19 epidemijom, poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ili odlukom epidemiologa, poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite, te mikro-poduzetnici bez obzira na djelatnost. Najveća novina u odnosu na ovaj paket mjera je uvođenje klizne skale visine novčanih potpora, koja sada izravno ovisi o visini postotnog pada prometa poslodavca u pojedinom mjesecu s obzirom na referentno razdoblje. U tom smislu, razredi potpora su kako slijedi: 2.000,00 HRK po radniku u slučaju pada prometa od najmanje 40%, 2.500,00 HRK po radniku u slučaju pada prometa od najmanje 45% do 50%, te 3.000,00 HRK po radniku u slučaju pada prometa od najmanje 50% do 55%. Također, važno je za naglasiti kako poslodavac na navedene ostvarene potpore nije dužan plaćati doprinose. Konačno, bitna izmjena se odnosi na činjenicu da po novom paketu mjera će se uspoređivati pad prometa u drugom i trećem kvartalu s prometom u tim istim kvartalima 2019. godine.


Ukoliko želite saznati više o navedenoj temi, slobodno nam se obratite na info@zba.hr

16 views0 comments

Comments


bottom of page