top of page
Search

Ustavni sud donio odluku za buduće uređenje pravnog pitanja ''zaštićenih najmoprimaca'', drugi dio


U našem blogu od dana 27.10.2020. godine pisali smo o odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom su kao neustavne utvrđene pojedine odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova. Priča o raspletu pravne situacije ''zaštićenih najmoprimaca'' i Zakona o najmu stanova, dobila je novo poglavlje nedavnom odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od dana 23.09.2020. godine, koju ćemo obraditi u ovom blogu.

Naime, Ustavni sud Republike Hrvatske je dana 23.09.2020. godine donio odluku u predmetu gospodina Brune Mihalića, vlasnika dvosobnog stana u centru Zagreba, u kojem se prvenstveno raspravljalo o pitanju prava g. Mihalića da svom ''zaštićenom najmoprimcu'' naplaćuje tržišnu cijenu najamnine, a ne ''zaštićenu najamninu'', s obzirom na činjenicu da najmoprimac u vlasništvu ima i drugu nekretninu.

Ustavni sud Republike Hrvatske usvojio je tužbu g. Mihalića te mu time omogućio da svom najmoprimcu naplati tržišnu cijenu najamnine iz razloga što je utvrđeno kako članovi obitelji najmoprimca imaju u vlasništvu druge useljive nekretnine, dok je svoju odluku obrazložio time da je u "osporenoj drugostupanjskoj i prvostupanjskoj presudi povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva, zajamčeno člankom 48. stavkom 1. Ustava". Nadalje, ističemo kako je Ustavni sud Republike Hrvatske ocijenio da je "pravo na zaštićenu najamninu uvjetovano ekonomskim mogućnostima obiteljskog domaćinstva najmoprimca vezanim uz tržišnu vrijednost druge nekretnine u njihovom vlasništvu, bez obzira je li ta nekretnina useljiva ili ne".

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske u postupku g. Mihalića će zasigurno ubuduće predstavljati pravni standard prema kojem će prvostupanjski sudovi u sporovima vezanim uz pravo najmodavaca na naplatu tržišne cijene najamnine, biti dužni voditi brigu i o pitanjima vlasništva drugih nekretnina od strane zaštićenih najmoprimaca te članova njihove uže obitelji. Odnosno, usvajanjem ustavne tužbe Ustavni sud Republike Hrvatske je poslao jasnu poruku nižim sudovima da su obavezni u svakom pojedinom slučaju provesti test utvrđivanja mogućnosti najmoprimaca da riješe svoje stambeno pitanje drugom nekretninom u svom ili vlasništvu člana domaćinstva, neovisno o tome u kojem se dijelu zemlje ona nalazi.

Ukoliko se želite dodatno informirati o navedenoj temi, slobodno nam se obratite na mail info@zba.hr

40 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page