top of page
Search

Prijedlog za ovrhu – prema novom Ovršnom zakonu


Izmjenom Ovršnog zakona uvedene su promjene u pogledu načina donošenja rješenja o ovrsi, troškova ovrhe te načina podnošenja prijedloga za ovrhu. S obzirom na navedeno, u nastavku vam donosimo kratke upute vezane za nastale promjene.


Dakle, javni bilježnici nakon zaprimanja prijedloga za ovrhu više ne donose automatski rješenje o ovrsi već prvo dužniku dostavljaju obavijest da može u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema ovrhovoditelju. Dužnika se navedenom obavijesti:

- upozorava kako će se donijeti rješenje o ovrsi ukoliko ne izvrši svoju obvezu,

- obavještava da protiv rješenja može uložiti prigovor,

- upućuje na mirno rješenje spora s ovrhovoditeljem.


Ako nakon otpreme obavijesti, ovrhovoditelj u roku od 15 dana ne povuče prijedlog za ovrhu, tada će javni bilježnik donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i dostaviti ga strankama.


Sljedeća izmjena odnosi se na troškove postupka. Prema izmjenama Ovršnog zakona, ovrhovoditelj više ne može već u prijedlogu za ovrhu tražiti i donošenje rješenja o ovrsi za predvidive troškove. U samom prijedlogu za ovrhu mogu se tražiti samo stvarno nastali troškovi, a koji se odnose na troškove donošenja rješenja, dostave od strane javnog bilježnika te troškove sastava prijedloga ako isti piše odvjetnik. Važno je napomenuti kako će ministar izdati novi pravilnik o troškovima javnih bilježnika, a kojim će se do kraja urediti ova tematika.


Osim toga, izmjene Ovršnog zakona donose još jednu novinu u ovršnom postupku, a to je dostava prijedloga elektronskim putem sudu. Sud će nasumično prosljeđivati prijedloge za ovrhu javnim bilježnicima. Trenutno takav sustav još ne postoji, pa se prijedlozi i dalje podnose kao do sada.


Ukoliko se želite dodatno informirati o navedenoj temi, slobodno nam se obratite na mail info@zba.hr

271 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page