top of page
Search

Novi Ovršni zakon stupio na snagu dana 01.12.2020. godine


Na temelju prijedloga Vlade Republike Hrvatske, u hitnoj zakonskoj proceduri su donesene nove izmjene i dopune Ovršnog zakona koje stupaju na snagu s danom 01.12.2020. godine, a s ciljem dodatne zaštite prava vjerovnika i dužnika u postupcima prisilnog ostvarivanja tražbina.

U nastavku Vam u kratkim crtama donosimo najznačajnije izmjene novog Ovršnog zakona:

- ovrhe radi ispražnjenja i predaje nekretnina neće se provoditi u razdoblju od 01.11. do 01.04. prema fizičkoj osobi koja ne obavlja određenu upisanu djelatnost, te fizičkoj osobi koja obavlja određenu upisanu djelatnost, ako se ovrha ne provodi u vezi s tom djelatnošću;

- ovrhe na nekretninama neće se moći pokretati za tražbine čija je glavnica niža od 40.000,00 kuna (dok je ranijim zakonom propisani novčani prag bio određen na iznos od 20.000,00 kn)-,

- prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosit će se u elektroničkom obliku nadležnom sudu, dok će se ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave pokretati podnošenjem elektroničkog prijedloga na propisanom obrascu putem informacijskog sustava, a Hrvatska javnobilježnička komora će prijedloge dodjeljivati javnim bilježnicima ravnomjerno prema abecednom redu njihovih prezimena;

- predviđa se novi zakonski korak u ovršnom postupku, prema kojemu će javni bilježnik nakon što zaprimi prijedlog za ovrhu obavijestiti ovršenika i pozvati ga da svoju obvezu ispuni, jer će u protivnom protiv ovršenika donijeti rješenje o ovrsi;

- ovrha će se obustaviti po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku;

- od ovrhe će biti izuzeta sljedeća primanja: prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres), novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima, novčana naknada žrtvama kaznenih djela, sredstva uplaćena namjenski dodjelom bespovratnih sredstava, odnosno potpore ili financijskih instrumenata u svrhu provedbe projekata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije i sredstva na računu predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava;

- ovrha će se moći odgoditi do podnošenja tužbe za stavljanje izvan snage nagodbe ili javnobilježničke isprave na temelju koje je dopuštena ovrha ili tužba za utvrđenje njezine ništetnosti, a najdulje do 30 dana, ako ovršna javnobilježnička isprava potječe iz ugovora koji je zaključio potrošač, te je ovisno o raspoloživim dokazima, vjerojatna ništetnost jedne ili više ugovornih odredbi.

Ukoliko se želite dodatno informirati o navedenoj temi, slobodno nam se obratite na mail info@zba.hr

1,422 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page