top of page
Search

Kratki pregled zakonskih novosti u 2021. godini


S prvim danom 2021. godine, na snagu je stupio veći broj novih zakona, odnosno izmjene i dopune istih. Iako jedan dio tih zakonskih promjena neće biti od izravnog utjecaja za poslovanje i status fizičkih i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj, ipak određeni dio zakonskih korekcija će biti od izravnog utjecaja na prava i obveze osoba povezanih s Republikom Hrvatskom. Odvjetničko društvo ZBA u nastavku donosi kratki pregled najvažnijih izmjena i dopuna zakonodavstva u Republici Hrvatskoj, koje su u primjeni od dana 01.01.2021. godine.

1. Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti rada i prava radnika koji je u okviru prekograničnog pružanja usluga upućen na rad na ograničeno vrijeme u Republiku Hrvatsku iz Europske unije, druge države ugovornice Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije ili treće zemlje


2. Zakon o strancima

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.


3. Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

Ovim Zakonom se uređuje ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, uvjeti za ostvarivanje prava, obuhvat osoba koje mogu ostvariti pravo i nadležnost za provedbu postupka.


4. Zakon o porezu na dobit

Izmjenama Zakona o porezu na dobit snižava se opća stopa za sve koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna, s 12 posto na 10 posto. S 12 na 10 posto smanjuje se i stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, a s 15 na 10 posto stopa poreza po odbitku za isplate naknade za nastupe inozemnih izvođača.


5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Izmjenama Zakona o PDV-u odredbe toga Zakona usklađuju se s direktivama EU-a, među kojima je i ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a za uvoz pošiljaka male vrijednosti (do 22 eura) iz trećih zemalja. Tako će i hrvatski građani koji kupuju putem interneta iz zemalja izvan EU-a od 1. srpnja 2021. plaćati PDV za male pošiljke uvezene u EU čija je vrijednost manja od 22 eura.


6. Zakon o porezu na dohodak

Stope poreza na dohodak smanjuju se s 24% na 20%, s 36% na 30%, dok se kod konačnog dohotka stopa poreza na dohodak smanjuje s 12% na 10%.


7. Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Zakonom se propisuju postupci za prijavu boravka te izdavanje nove boravišne isprave za državljane Ujedinjene Kraljevine i članove njihovih obitelji, kao i pravila o ograničenju prava na boravak/ulazak s obzirom da, temeljem sporazuma o 'brexitu', 31. prosinca ističe prijelazno razdoblje za kojeg se na UK primjenjivalo pravo EU-a. U Hrvatskoj 1103 državljana UK-a ima prijavljen privremeni (747) odnosno stalni boravak (356).


Ukoliko se želite dodatno informirati o navedenoj temi, slobodno nam se obratite na mail info@zba.hr

50 views0 comments

Comments


bottom of page