top of page
Search

Europski sud za ljudska prava donio je novu odluku protiv HrvatskeEuropski sud za ljudska prava (dalje ESLJP) dana 4.02.2021. godine je donio novu odluku protiv Hrvatske. Riječ je o predmetu Jurčić protiv Hrvatske koji se vodio povodom zahtjeva br. 54711/15.


Naime, u predmetu je utvrđeno kako je podnositeljica zahtjeva sklopila je ugovor o radu deset dana nakon što je podvrgnuta izvantjelesnoj oplodnji. Kad je nakon toga otišla na bolovanje, zbog komplikacija povezanih s trudnoćom, nadležno domaće tijelo (Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje) preispitalo je njezin status zdravstvenog osiguranja. Zaključio je da je potpisivanjem ugovora nedugo nakon IVF-a podnositeljica zahtjeva tražila samo novčane pogodnosti povezane s radnim statusom i da je njezino zaposlenje stoga bilo fiktivno. Njezin zahtjev da se prijavi kao osiguranik, zajedno sa zahtjevom za naknadu plaće zbog bolovanja, odbijen je. Bezuspješno se žalila pred domaćim tijelima.

Sud je naglasio da se trudnoća žene kao takva ne može smatrati prijevarnim ponašanjem te da financijske obveze koje su državi nametnute tijekom trudnoće žene same po sebi ne mogu predstavljati dovoljno važne razloge da opravdaju razliku u postupanju na temelju spola. Čak i pod pretpostavkom da je Sud općenito bio spreman prihvatiti cilj zaštite javnih fondova kao legitiman, trebalo je utvrditi je li osporena mjera bila potrebna da bi se taj cilj postigao, uzimajući u obzir usku slobodu procjene država u slučajevima kada se razlika u liječenju temeljila na spolu.


Zaključno, Sud ističe da je odbijanje zaposlenja ili priznavanja naknade za zapošljavanje trudnici na temelju njezine trudnoće predstavljalo izravnu diskriminaciju na temelju spola, što nije moglo biti opravdano financijskim interesima države. Sud je također primijetio sličan pristup u sudskoj praksi Suda Europske unije i drugim relevantnim međunarodnim standardima. Sukladno tome, razlika u postupanju kojoj je podnositeljica zahtjeva, kao ženi koja je zatrudnjela IVF-om, bila izložena, po ocjeni ESLJP-a nije bila objektivno opravdana ili nužna.


Više o navedenom slučaju možete pročitati na portalu Ius info u članku autora mr. sc. Iris Gović Penić: https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/44464


Ukoliko želite saznati više, slobodno nam se obratite na mail: info@zba.hr

109 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page