O NAMA

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ

Odvjetničko društvo Župan, Babić & Antunović pruža punu pravnu podršku te sveobuhvatne pravne usluge u svim područjima prava. Strukturu stranaka Odvjetničkog društva čine domaće i strane pravne i fizičke osobe, međunarodne organizacije te multinacionalna društva koja posluju na području Republike Hrvatske. Pravne usluge koje pruža strankama prvenstveno uključuju pitanja iz trgovačkog prava, statusnih pitanja trgovačkih društava, građanskog prava, upravnog prava, radnog prava, usluga sastavljanja ugovora i ostale poslovne dokumentacije, naplatu potraživanja, pravnu podršku u poslovima s nekretninama, pravne usluge u zaštiti intelektualnih prava i prava industrijskog vlasništva, u pitanjima vezanima uz stjecanje prebivališta i državljanstva u Republici Hrvatskoj, te svu ostalu pravnu podršku sukladno potrebama i interesima naših stranaka.

Odvjetničko društvo Župan, Babić & Antunović je osnovano 2018. godine spajanjem Zajedničkog odvjetničkog ureda Ivan Župan i Melita Babić te Odvjetničkog ureda Luka Antunović, kao nastavak  uspješne suradnje odvjetnika Ivana Župana, odvjetnice Melite Babić i odvjetnika Luke Antunovića. Odvjetnici svojim strankama pružaju preko 20 godina zajedničkog iskustva rada u odvjetništvu. Odvjetničko društvo svoje sjedište ima u Zagrebu gdje poslovanje vode odvjetnici Ivan Župan i Luka Antunović, dok odvjetnica Melita Babić vodi ured u Bjelovaru.

Odvjetničko društvo je član IR Global, najveće međunarodne mreže profesionalnih usluga s više od 4500 partnera u preko 150 jurisdikcija, kao ekskluzivni partner za područje trgovačkog prava. Nadalje, odvjetničko društvo je član MCPA Network, lobističke i konzultantske poslovne mreže koja svoje usluge pruža na području središnje i jugoistočne Europe kao ekskluzivni partner za Republiku Hrvatsku. Također, za područje Republike Hrvatske i Republike Makedonije ugovorni je partner BridgeWest internetskog pružatelja pravnih usluga za statusna pitanja trgovačkih društava. Odvjetničko društvo je član AmCham Croatia - Američke gospodarske komore u Hrvatskoj, dok odvjetnici iz odvjetničkog društva sudjeluju u radu Odbora za trgovinu i investicije te Odbora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Konačno, s osobitim ponosom se ističe kako je Odvjetničko društvo Župan, Babić & Antunović u svom poslovanju usko vezano uz Računovodstvenu kuću UNIJA, međunarodnu računovodstvenu kuću sa sjedištem u Sloveniji, s uredima u mnogobrojnim članicama Europske Unije i ostalim državama Europe, koju odlikuju visoko kvalitetne usluge i suvremena rješenja te visok stupanj zadovoljstva i povjerenja, kako stranaka tako i stručne javnosti.

Cilj Odvjetničkog društva Župan, Babić & Antunović je organizacija poslovanja koje pruža punu pravnu podršku strankama kako bi se ostvarile sve potrebe stranaka te zastupala sva njihova prava i interesi u najvećoj mogućoj mjeri.

Načela kojima se društvo prvenstveno vodi u odnosu sa strankama su prije svega pružanje potpune i točne pravne informacije te transparentnost i brzina u komunikaciji, s ciljem izgradnje povjerenja između odvjetnika i stranaka.

KONTAKTIRAJTE NAS